Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar
-50%

AWS

$ 83.90 $ 41.95
-50%

DEVOPS

$ 83.90 $ 41.95
-50%

IOT

$ 83.90 $ 41.95
-50%

MACHINE LEARNING USING PYTHON

$ 97.89 $ 48.94
-50%

SAP ABAP ON HANA

$ 83.90 $ 41.95
-50%

SAP ARIBA

$ 111.87 $ 55.94
-50%

SAP BPC11EMBEDDED

$ 83.90 $ 41.95
-50%

SAP BW/4HANA

$ 97.89 $ 48.94
-50%

SAP HANA ADMIN2.0

$ 97.89 $ 48.94
-50%

SAP HANA2.0(PREMIUM)

$ 83.90 $ 41.95
-50%

SAP HYBRIS E-COMMERCE

$ 83.90 $ 41.95
-50%

SAP HYBRIS WITH C4C

$ 111.87 $ 55.94